PDO – Form kullanarak Tabloya Kayıt

PHP Web Tasarım ve Programlama

Arkadaşlar, bu uygulamayı yapmak için bir önceki konu olan Veritabanı tablosuna kod ile veri kaydetme konusunu incelemiş olmanızı gerekmektedir. İlgili konuya gitmek için tıklayınız.

Kaynak Kodlar
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <?php
// veritabanı bağlantısının yapılması
$user = "root";
$pass = "";
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=okul', $user, $pass);


// veritabanı kayıt işleminin yapılması.

$deyim = $dbh->prepare(
  "INSERT INTO ogrenci (ogrenci_ad, d_tarihi, cinsiyet, adres) 
         VALUES (:ogrenci_ad, :d_tarihi, :cinsiyet, :adres)");

$deyim->bindParam(':ogrenci_ad', $ogrenci_ad);
$deyim->bindParam(':d_tarihi', $d_tarihi);
$deyim->bindParam(':cinsiyet', $cinsiyet);
$deyim->bindParam(':adres', $adres);

// bir satıra veri girelim


if (isset($_POST["gonder"])){
  if($_POST["ogrenci_ad"]!=""){
  $ogrenci_ad = $_POST["ogrenci_ad"];
  $d_tarihi = $_POST["d_tarihi"];
  $cinsiyet =$_POST["cinsiyet"];
  $adres  = $_POST["adres"];
  
  if($deyim->execute()){ echo "kayıt işlemi başarılıdır.";}
else {echo "hata oluştu.";}

}else {echo "Bilgi girişi yapınız.";}
}
?>
<!-- POST adres çubuğunda hangi bilgi gidiyor görünmez. -->
<!-- GET adres çubuğunda hangi bilgi gidiyor görünür. -->

<form method="POST" action="">
<label for="id_ogrenci_adi">Öğrenci Adı </label>
<input type="text" id="id_ogrenci_adi" name="ogrenci_ad"><br>

<label for="id_d_tarihi"> Doğum Tarihi Giriniz</label>
<input type="date" id="id_d_tarihi" name="d_tarihi"><br>

<label for="id_cinsiyet"> Cinsiyet Seçiniz </label>
<select id="id_cinsiyet" name="cinsiyet"><br>
 <option value="K">Kadın</option>
 <option value="E">Erkek</option>
</select><br>
<label for="id_adres">Adres Bilgisi </label>

<textarea id="id_adres" name="adres" rows="10" cols="30">
Bu alana adres yazın.
</textarea><br>
<input type="submit" name="gonder" value="Gönder">
<input type="reset" name="Formu Temizle" value="Sil">
</form>
</body>
</html>