Modül 4: Metotlar

MODÜL          : METOTLAR   METOTLAR Metot Kavramı Metot Tanımlama Metotlarda Parametre Kullanımı Metotlar İle İlgili Önemli Özellikler Özyineli (Rekürsif) Metotlar Main Metodu Küp Alma Örneği Çerçeve Örneği HAZIR METOTLAR Metinsel (String) Fonksiyonlar Matematiksel Fonksiyonlar (IndexOf Metodu, LastIndexOf Metodu, ToUpper, ToLower, Split) Tarih ve Zaman Fonksiyonları

Continue Reading

Modül 3: Kontrol Deyimleri

kontrol deyimleri modülünü indirmek için tıklayınız.  KARAR KONTROL DEYİMLERİ If İfadesi Örnek : Büyük Küçük Bulma İç-İçe If İfadesi Switch-Case Deyimi Break Komutu DÖNGÜ DEYİMLERİ Döngü Çeşitleri For Next Döngüsü – Örnek Uygulama , Asal Sayı bulma, Örnek : For ve Mod uygulaması,  While-Until Döngüsü Sıfır Girene kadar topla Do Loop Döngüsü Foreach Döngüsü İç-İçe […]

Continue Reading

Modül 2: Basit Kodlar

  DEĞİŞKENLER VE SABİTLER Değişkenler Değişkenleri İsimlendirme Kuralları Veri tipleri Sabitler Atama İşlemi Çıkış İşlemleri Bir metin ifadesini ekrana yazdırma İlk değer atanan değişken değerini ekrana yazdırma Formatlı çıkış işlemleri Giriş İşlemleri Klavyeden değişkene değer atama Giriş-çıkış işlemleri hata mesajları Açıklama Satırları OPERATÖRLER Aritmetiksel Operatörler Dört İşlem – Örnek : Dikdörtgenin Alanı Mod Alma- Örnek: Bölmede Kalan […]

Continue Reading

Modül 1: Kodlamaya Hazırlık

PROGRAMLAMANIN YAPI TAŞLARI Bilgisayarın Çalışma Mantığı Makine Dili İkili Sayı Sistemi Derleyici Yazılım Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler Yazılım Çeşitleri Programlama Araçları Programlama Dili Programlama Dili Çeşitleri ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMI Algoritma Yazım Aşamaları………(uygulama_için_tıklayınız.) Problemi Tanımlama Problemi Geliştirme Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme) Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma) Çözümü Deneme (Trace) Çözümü […]

Continue Reading