Javascript’e Giriş

Javascrip programlarını hazırlarken kullanacağımız program Visual Studio Code programıdır. İnternetten ücretsiz indirebilirsiniz. Yazacağımız kodları <script> …… </script> kodları arasına yazacağız. Değişken tanımlarken tip belirlemenize gerek yok var bildirimiyle tanımlama yapılabilir. var sayi1, isim, secim; sayi1=12; isim=”Mehmet Tuncer”; Şart komutları:if ( şart ){ }

Continue Reading

php cookie cerezler

Kaynak için tıklayınız. Dosyaları indirmek için tıklayınız… Bu uygulama için iki tane dosya kullanacağız. Dosya Adı: giris_formu.php <?php // kullanıcı daha önce giriş yaptıysa kullanıcı adını yazalım. ?> <html> <head></head> <body> <form method=”GET” action=”kontrol_sayfasi.php”> Kullanıcı Adı:<br> <inputtype=”text”name=”k_adi”value= <?php // coocie var mı diye bakalım. if (isset($_COOKIE[‘k_adi’])) { echo $_COOKIE[‘k_adi’];} ?> ><br> Şifre:<br> <inputtype=”text”name=”sifre”> <inputtype=”submit”> </form> […]

Continue Reading