Ağaca Düğüm Ekleme – Listeleme

Ekleme Algoritması Eğer kök boşsa, hemen köke ekle.Eğer kök boş değilse, * eklenecek değer kökten küçükse sola, büyükse sağa yerleştirilmeli.eklenecek değer kökten küçükse          sol boşsa hemen sola yerleştir.                 değilse ekleme(kok->sol, ekleme) eklenecek deger kökten büyükse           sağ boşsa hemen sağa yerleştir.      […]

Continue Reading

İkili Arama

Bu algoritma sıralı diziler için kullanılır. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> main() { int dizi[]={1,4,6,12,33,123}; int aranan=123, enbuyuk=6, enkucuk=-1, bakilan; while ((enbuyuk-enkucuk)>1) { bakilan = (enbuyuk+enkucuk)/2; printf(“\nenbuyuk %d enkucuk %d “, enbuyuk, enkucuk); if (aranan== dizi[bakilan]) { printf(“\nbulundu”); break; } else if (aranan>dizi[bakilan]){ printf(“\naranan %d degerdizi[%d]=%d”,aranan,bakilan,dizi[(enbuyuk+enkucuk)/2]); enkucuk= bakilan; } else { enbuyuk=bakilan; } } }   unutulmaması […]

Continue Reading

Seçmeli Sıralama

Algoritması Dizinin birinci elemanı alınır ve en küçük kabul edilir. Dizinin diğer elemanları ile karşılaştırılır. Daha küçüğü varsa birinci elemanla yer değiştirilir. Dizinin ikinci elemanı alınır ve en küçük kabul edilir. Dizinin ikinci elemandan sonraki elemanları ile karşılaştırılır. daha küçüğü varsa yer değiştirilir. Dizinin sonuna kadar bu işlem tekrar edilir.   #include<stdio.h> #include<conio.h> main() { […]

Continue Reading

Dairesel Bağlı Listeler

Dairesel Bağlı Listeler Sıralı bağlı listelerde son node null değerini gösterirken, dairesel bağlı listelerde son değer baş node’yi gösterir. Dairesel bağlı listelerde sonuncu elemana gelindiği sonuncu elemanın baş elemanı göstermesinden anlaşılır. İlk nodeyi gösteren işaretçiye root denir.  Listeyi Yazdırma: Tüm listeyi yazdırma işlemi, ilk nodeden başlanıp, ilk nodeyi gösteren nodeye kadar yazdırma işlemidir. Listeye Ekleme: […]

Continue Reading