Kayıt Ekleme

PHP kodları yardımıyla veritabanına kayıt ekleme işleminin yapılması.

Kod:

<?php

$baglanti = @mysql_connect("localhost","root","");
$veritabani = @mysql_select_db("okul");
if ($baglanti && $veritabani) echo " Bağlantı kuruldu.";else echo "Bağlantı kurulmadı.";

$sorgu = mysql_query("INSERT INTO ogrenci (kimlik, ad, cinsiyet, bolum) VALUES ('', 'cansu', 'kiz', 'giyim')");

echo mysql_error(); // olası hatanın ekrana yazılması

mysql_close($baglanti);
?>
 Kod sonu SQL veritabanı
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.14
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 10 Mar 2016, 08:07:07
-- Sunucu sürümü: 5.6.17
-- PHP Sürümü: 5.5.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Veritabanı: `okul`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Tablo için tablo yapısı `ogrenci`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ogrenci` (
 `kimlik` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ad` varchar(30) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
 `cinsiyet` varchar(5) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
 `bolum` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`kimlik`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_INCREMENT=7 ;
--
-- Tablo döküm verisi `ogrenci`
--
INSERT INTO `ogrenci` (`kimlik`, `ad`, `cinsiyet`, `bolum`) VALUES
(1, 'alper', 'erkek', 'rtv'),
(2, 'ümmü', 'kız', 'giyim'),
(3, 'ekrem', 'erkek', 'grafik'),
(4, 'ömer', 'erkek', 'grafik'),
(5, 'cansu', 'kiz', 'giyim'),
(6, 'cansu', 'kiz', 'giyim');
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

 

// Kod sonu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*