SQL kodları Ders

 

Veritabanı oluşturma kodu: create database veritabanıadı;

Örnek: create database veritabanı ilk;

 

Tablo oluşturma: create table tablo adı(alanadi1 türü, alanadi2 türü, alanadi_n türü);

(veri türüèint tamsayı, text metin, double ondalık)

 

create table ogrenci(ogrno int, adisoyadi text(20), bolum text(10));

insert into ogrenci( `ogrno`,`adisoyadi`,`bolum`)

values(5,”nazli”,”bisilim”);

 

veri ekleme:insert into tablo adı(alan isimleri) values(değerleri)

insert into ogrenci(`ogrno`,`adsoyad`,`bolum`) values (5,”Özlem”, “Çocuk”) , (9,”evrim”,”bilisim”);

 

  • örnekte: veritabanızın adı ilksql olsun, (20+)
  • tablo adınız ogrenci ve verileri èogrno,adisoyadi, bolum, dogumtarihi (date)
  • tablo adınız dersler ve verileri è ogrno, dersadi, not1,not2,not3, ort
  • Her tabloyu kodla oluşturduktan sonra verileri en az 3 kayıt kodla giriniz

 

 

 

01/03/2017

insert into ogrenci (`ogrno`,`adi`,`bolum`,`dgtarihi`)

values (7,”Uzeyir”, “Kimya”, “2000/10/5″), (4,”Ozlem”,”bilisim”,”2000/5/7″),

(8,”Gungor”,”kimya”,”1999/10/3″), (10, “Emre”,”kimya”,”1999/2/5″);

 

İstenen tabloya ek alan ekleme: alter table tablo adı add column alanismi veri türü;

alter table dersler add column puan int;

 

İstenen tabloya alan silme: alter table tabloadı drop  column silinecekalanadı;

alter table dersler drop  column puan;

 

Seçme Sorguları: (Listeleme sorgusu)

SELECT * FROM `tabloismi` WHERE ölçüt

 

SELECT `ders_adi`,`ort` FROM `dersler`;

 

SELECT `ders_adi`,`ort` FROM `dersler` where `ort`>=50;

SELECT * FROM `dersler` WHERE `ort`<50;

SELECT * FROM `dersler` WHERE `ort`<50 and `ders_adi`=”Fizik”;

SELECT * FROM `dersler` WHERE  `ders_adi` in (“Fizik”,”PHP”,”Matematik”);

SELECT * FROM `dersler` WHERE  (`ders_adi’=”Fizik” or ders_adi`=”PHP”) and ort>=50;

 

8/03/2017

SELECT `dersler`,`ort` FROM `dersler` WHERE `dersler` like ‘int%’;

SELECT * FROM `dersler` WHERE `dersler` like ‘%pr%’;

 

Sayma, toplama, en büyük en küçük kodlar

MIN returns the smallest value in a given column
MAX returns the largest value in a given column
SUM returns the sum of the numeric values in a given column
AVG returns the average value of a given column
COUNT returns the total number of values in a given column
COUNT(*) returns the number of rows in a table

 

 

Örnekler

 

SELECT AVG(maas)

FROM calisan;

SELECT AVG(maas)

FROM calisan

WHERE unvan = ‘programcı’;

 

SELECT COUNT(*)

FROM calisan;

 

SELECT Count(*) FROM `dersler`; è Tüm kayıtları sayar

SELECT Count(*) FROM `dersler` where `dersler` like ‘%web%’; è ders adında web yazılı olanları sayar

SELECT `dersler`, AVG(`n1`)FROM `dersler` group By `dersler`;

Group BY= Verilen alan özel gruplandırma yapar

 

SELECT `dersler`, min(`n1`) As “En küçük not1”, max(`n1`) As “En büyük not” from dersler group BY `dersler`; è her dersin en büyük, en küçük not1 buldurup yazdırır.

 

SELECT `dersler`, Sum(`n2`) As “Toplamları”, AVG(`n2`) As “Ortalamalar” From dersler group by `dersler`;

 

SELECT `dersler`,count(*) FROM `dersler` group by `dersler`;

 

Hesaplama kodu: SELECT `ogrno`,`dersler`,`n1`,`n2`,`n3`, (`n1`+`n2`+`n3`)/3 As `ort` FROM `dersler`;

SELECT `ogrno`,`dersler`,`n1`,`n2`,`n3`, (`n1`*0.3+`n2`*0.3+`n3`*0.4) As `ort` FROM `dersler`;

 

Create table öğrenci (öğrenci int, ders_adi text(15),n1 int,n2 int,n3 int,ort double)

 

insert into ogrenci (`ogrenci`,`ders_adi`,`n1`,`n2`,`n3`,`ort`) values (229,”veri tabani”,80,90,40,70)

 

insert into ogrenci (`ogrenci`,`ders_adi`,`n1`,`n2`,`n3`) values (272,”veri tabani”,40,100,80)

 

Yeni alan ekleme ve silme

 

ALTER TABLE ogrenci ADD COLUMN puan int;

 

ALTER TABLE ogrenci DROP COLUMN puan;

 

 VERİNİN SEÇİLMESİ

 

SELECT alanlar FROM tablo adı WHERE koşul

 

SELECT * FROM `ogrenci` WHERE `n1`>=60;

 

SELECT * FROM `ogrenci` WHERE `n1`<60 and `ders_adi`=”web”;

 

SELECT `ders_adi`,`n1` FROM `ogrenci` WHERE `n1`<60 and `ders_adi`=”web”;

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*