CSS Pratik Çalışma 2

  • Aşağıdaki ÖSYM tablosu gibi bir tablo hazırlayınız.
    • Zemin rengi
    • Kenar çizgi rengi
  • Tablo içindeki sayısal verilerin ortalı olmasını sağlayınız.
  • Hazırlanan tablo içinde CSSkodları kullanmayıp sayfanın head tag’i içerisine yerleştiriniz.

Aşağıdaki gibi bir