Modül 5 : Web Tasarım Editörüne Giriş ve sonrası

modulü indirmek için tıklayınız.

Modül: WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ

 1. TEMEL İŞLEMLER
  • Çalışma Alanı
   • Editör Arayüzü
   • Çalışma Ekranları
   • Araç Çubukları ve Paneller
  • Site Tanımlama
   • Site Tanımı
   • Sunucu Türleri
  • Ön İzlemde Kullanılacak Web Tarayıcılarının Belirlenmesi
  • Yeni Bir Sayfa Oluşturma ve Kaydetme
 1. METİN İŞLEMLERİ
  • Metin Türleri ve Özellikleri
   • Satır Sonu Ekleme
   • Bölünmez Boşluk Ekleme
   • Metin Hizalama ve Girinti Verme
   • Karakter Biçimlendirme
   • Yazı Tipi Değiştirme
  • Listeler
  • Harici metinler
 2. TABLOLAR
  • Tablolar ile Çalışmak
  • Tablosal Veriler
  • Sayfa Düzeninde Tablo Kullanımı
   • Tablo Hücrelerini Seçme ve Kopyalama/Taşıma
   • Tablo Hücrelerini Biçimlendirme
   • Tablolarda Değişiklik Yapma
   • Tablolarda Resim Kullanma
   • Tablolarıo İç İçe Yerleştirme
  • Expanded Modu
 3. RESİMLER
  • Resimlerle Çalışmak
   • Arka Plan Resmi Kullanma
   • Sayfaya Resim Ekleme
   • Varlıklar Paneli Kullanarak Resim ekleme
   • Resimlri Sık Kullanılanlar Listesi İle Yönetme
   • Metni Resim etrafına Sarma
   • Resmin Etrafındaki Boşluğu Ayarlama
   • Görüntü Yer Tutucu Ekleme
   • Rollover Görüntüsü Ekleme
  • Resim Düzenleme
 4. ÇOKLU ORTAM BİLEŞENLERİ
  • Çoklu Ortam Bileşenleri Ekleme
   • Ses Oynatıcısı Ekleme
   • Shockwave Ekleme
   • Uygulama Ekleme
   • Param Ekleme
   • Activex Komutları Ekleme
  • Animasyon Ekleme
   • Flash Animasyon Ekleme
   • Flash Video Ekleme
 1. BAĞLANTILAR (LİNKLER)
  • Bağlantılar İle Çalışma
   • Bağlantı Özelliklerini Düzenleme
   • Bağlantı Adreslerinin Açılış Şekilleri
  • Bağlantı Türleri
   • Resim Tabanlı Bağlantılar
   • Etkin Resim Noktaları Oluşturma
   • Yer İmleri Ekleme
  • E-posta Bağlantıları

 

Modül: WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR

 1. CSS
 • Dreamweaver ile Sayfa içinde CSS kullanımı
 • Dreamweaver ve Harici CSS sayfaları
 • CSS ile tasarım
 • Davranışlar
 • Ziyaretçi tarafı etkileşim
 • Javascript
 • Davranış türleri ve kurallar
 • Davranışları ekleme ve düzenleme
 1. SPRY
 • SPRY framework
 • SPRY nesneleri ekleme ve düzenleme
 1. FORMLAR
 • Formlar ile çalışma
 • Form temelleri
 • Form bileşenleri
 • Eylem türleri

Güzel Form tasarımlarını görmek için tıklayınız.

 1. SİTE YÖNETİMİ VE YAYINI
 • Site Yönetimi
  • Site yönetimi
  • Raporlar
  • Dosya Transferleri
 • Yayınlama
  • Yayınlama Seçenekleri
  • Sunucu Bağlantısı
  • Sitenin Yayınlanması

 

Modül:WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ  TABANI İŞLEMLERİ

 1. VERİ TABANI PANELLERİ
 • Panellere bakış
 • Veri tabanı bağlantısı yapma
 • Bir kayıt kümesi oluşturma
 • Gelişmiş kayıt setleri oluşturma
 • Veriyi sayfalarla bağlama
 • Satırları tekrar etme
 • Kayıt kümesi gezinme çubuğu
 • Sunucu hata ayıklama
 1. DETAY SAYFALAR
 • URL parametreleri
 • Detay sayfalar
 • Parametre ile veri Aktarımı
 1. ARAMA ARAYÜZLERİ
 • Form Değişkenleri
 • Form ile Veri Aktarımı
 • Arama için SQL Cümlelerinin Kullanımı
 1. VERİ TABANI İŞLEMLERİ
 • Veri Ekleme
  • Form Oluşturma
  • Insert Record Davranışı
  • Form Verilerinin Geçerliliğini Kontrol Etme
 • Güncelleme Sayfaları
  • Form Oluşturma
  • Update Record Davranışı
 • Silme Sayfaları
  • Silme Süreci
  • Silme Davranışı
  • Gizli Form Alanları
 1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE İŞLEMLERİ
 • Kullanıcı Girişi Sayfaları
 • Kullanıcı Adı-Şifre Doğrulama Mantığı
 • Giriş Davranışı
 • Sayfalara Erişim
 • Çıkış Davranışı

 

Modül :BETİK DİLİ (JAVASCRIPT)

 1. PROGRAMLAMA DİLİ
  • Betik Dili (JavaScript)
   • HTML’e JavaScript Kodlarını Tanıtma
   • JavaScript Kodlarının HTML’deki Konumu
  • Yazım Kuralları
   • İsimlendirme
   • Özel İşaret Gösterimi
   • Yorum Kodları
  • Değişkenler
   • Değişken Tanımlama ve Değişken Türleri
   • Değişkenlere Değer Verme
   • Aritmetik İşlem İşaretleri ve Öncelik Sıralaması
  • Mantıksal İşlemler
   • JavaScript’te “ve” Operatörü: “&&”
   • JavaScript’te “veya” Operatörü: “||”
   • JavaScript’te “değil” Operatörü: “!”

Javascript ile formdan bilgi okuma ve bileşen içine yazı yazma

 1. KODLAMA YAPISI
  • Akış Denetimi
   • “if… else…” Koşul Deyimi
   • Koşul İfadeleri
   • “switch” Koşul Deyimi
  • Döngü Denetimi
   • “while” Döngü Deyimi
   • “do… while” Döngü Deyimi
   • “for” Döngüsü
  • Diziler
   • Dizi Tanımlama
   • Çok Boyutlu Diziler
   • Diziler Üzerinde İşlemler
  • Fonksiyonlar
   • Fonksiyon Yapısı
   • Argümansız Fonksiyonlar
   • Argümanlı Fonksiyonlar
   • Değer Atamalı Fonksiyonlar

Form elemanları kullanarak Dört İşlem

 1. KOMUTLAR
  • Pencere Komutları
   • Kutular
   • Pencere İşlemleri
   • Yeni Pencere Açma
   • Çok Sayıda Pencere Açma
   • Pencere Kapatma
   • Pencere Kutusu
   • Sayfa Yönlendirme
   • Sayfayı Yeniden Yükleme
  • Metin Komutları
  • Zaman Komutları
  • Matematik Komutları
  • Tarayıcı Komutları
 2. OLAYLAR VE NESNELER
  • Olaylar
   • “onClick” Olayı
   • “onDblClick” Olayı
   • “onMouseOver” Olayı
   • “onMouseOut” Olayı
   • Sağ Tıklama, Sol Tıklama
   • İmlecin Koordinatları
   • Tuş Fare Kombinasyonları
  • Nesneler
   • Doküman Nesnesi
    • Doküman Nesnesinin İçeriği
    • Doküman Başlığını
    • Doküman Nesnesinin Türü
    • Arka Plan Rengi
   • Form Nesnesi
    • Form Komutları
    • Bilgi Giriş Elemanları
    • Seçenek Kutusu

 

Modül: ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ

 1. PROGRAMLAMA YAZILIMI
  • Arayüz
   • Solution Explorer Paneli
   • Team Explorer Paneli
   • Properties Paneli
   • ToolBox Paneli
   • Server Explorer Paneli
   • Output Paneli
 1. WEB İŞLEMLERİ
  • .NET Platformu
   • .NET Platformunun Yapısı
   • .NET Assembly
  • Programlama Yazılımı Web Sitesi Oluşturma
   • Web Projesi Türleri
   • Proje Oluşturma Yöntemi
  • Kayıtlı Bir Web Sitesini Açma
 2. NET MODELİ
  • NET Sayfa Yapısı
  • NET ile Bir Web Sayfasını İzleme
   • Tek Sayfa İzleme
   • Uygulama İzleme
  • Web Sayfalarında Olay Kullanımı
  • Web Sayfası Yaşam Döngüsü
  • NET Web Kontrolleri
   • HTML Kontrolleri
   • Sunucu Kontrolleri
 1. NET DOSYA ve KLASÖRLERİ
  • NET Dosyaları
   • asax
   • ascx
   • asmx
   • aspx
   • browser
   • cd
   • config
   • cs
   • ddl
   • master
   • mdb
   • mdf
   • resx
   • sitemap
   • skin
  • NET Klasörleri
   • Account
   • App_Browser
   • App_Code
   • App_Data
   • App_GlobalResources
   • App_LocalResources
   • App_Themes
   • Bin
   • Images
   • Scripts

 

Modül: ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI İÇİN TEMEL İŞLEMLER

 1. WEB SAYFASI İŞLEMLERİ
 • Görünüm Modları
 • Kontrol Ekleme
  • Toolbox Paneli Kullanarak Kontrol Ekleme
  • Kod Yazarak Kontrol Ekleme
 • Tablo Ekleme
 • Web Sayfası Ekleme
 • Kontrol Özellikleri
  • Properties Paneli
  • Format Menüsü
  • Araç Çubukları
 • Hataları Düzeltme
  • Breakpoint Kullanımı
  • Try – Catch – Finally Kullanımı
 1. DOĞRULAMA KONTROLLERİ
 • RequiredFieldValidator
 • RangeValidator
 • CompareValidator
 • RegularExpressionValidator
 • CustomValidator
 • ValidationSummary
 • ValidationGroup Özelliği
 1. WEB KULLANICI KONROLLERİ
 • Web Kullanıcı Kontrolleri Oluşturma
 • Web Kullanıcı Kontrolleri Ekleme
 • Web Kullanıcı Kontrolleri Tasarlama

 

MODÜL :ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA WEB FORMLARI

 1. ANASAFA KULLANMA
  • Anasayfa Oluşturma
  • Anasayfadan Web Sayfası Türetme
 2. STİL SAYFALARI KULLANMA
  • Sayfa Öğelerini Ayrı Ayrı Biçimlendirme
  • Stil Dosyalarını Kullanma
   • Stil Sayfası Dosyası Oluşturma
   • Web Sitesinde Paylaşılmış Stiller Kullanma
 1. TEMALARI KULLANMA
  • NET Temaları
   • Yeni Tema Oluşturma
   • Dış Görünüm Ekleme
   • CSS Ekleme
  • Temaların Uygulanması
   • Sayfaya Tema Uygulama
   • Siteye Tema Uygulama
 1. SAYFA YÖNLENDİRME
  • Site Haritası
  • Menüler
   • Açılır ve Efektli Menüler
   • Ağaç Görünümlü Menüler
   • Site Haritası Yolu
 1. NET DURUM YÖNETİCİSİ
  • Sorgulama Cümlesi (QueryString)
  • Görünüm Durumu Yönetimi (ViewState)
  • Çerezler (Cookies)
  • Oturum Yönetimi (Session Management)
  • Uygulama Durum Yöneticisi (Application State Management)

 

MODÜL  :ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA VERİ TABANI İŞLEMLERİ

 1. VERİTABANLARI OLUŞTURMA VE ONLARI BAĞLAMA
  • Veri Erişimi
   • Yeni Veri Tabanı Oluşturma
   • Veri Tabanına Bağlanma
  • Tablo İşlemleri
   • Tablo Verilerini Görüntüleme
   • Tablo Verilerini Güncelleme
 1. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME
  • Veri kaynakları
   • Veri kaynaklarını yapılandırma
   • Veri kaynaklarını görüntüleme
  • Gridview denetimi
 2. VERİ TABANI BİLGİLERİNİ YÖNETME
  • Gridview denetimi
  • Detailsview denetimi

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*