Prepare ve Query Kullanımı

link yoluyla bilgi alacaksanız. prapere kullanılmalıdır.
link yoluyla bilgi kullanmayacaksanız. Listeleme gibi query kullanmanızın bir zararı olmayacaktır. Bu kurala uymazsanız siteniz saldırılara açık hale gelecektir.