Javascript- Günün Tavsiyesi Örneği

Tahtaya

Çalışan Uygulamaya ulaşmak için tıklayınız.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1." ,0">
 <title>Document</title>
 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&display=swap" rel="stylesheet">
 <style>
 #karatahta_alani {
 width: 640px;
 height: 450px;
 background-image: url('karatahta.jpg');
 background-size: cover;
 margin: auto;
 }

 #atasozu_alani {
 width: 80%;
 height: 100%;
 text-align: center;
 font-size: larger;
 color: antiquewhite;
 top: 100px;
 left: 60px;
 position: relative;
 font-family: 'Lobster', cursive;
font-size: 2em;
 }
 </style>
</head>

<body >
 <script>
 // dizileri kullanacağız.",
 var atasozu_listesi = [
 " Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.",
 " Abanın kadri, yağmurda bilinir.",
 " Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.",
 " Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.",
 " Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.",
 " Abdala kar yağıyor demişler, titremeye hazırım demiş.",
 " Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.",
 " Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.",
 " Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.",
 " Acele giden ecele gider.",
 " Acele işe, şeytan karışır.",
 " Acele yürüyen yolda kalır.",
 " Acemi katır kapı önünde yük indirir.",
 " Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.",
 " Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.",
 " Acı acıyı bastırır, su sancıyı.",
 " Acı patlıcanı kırağı çalmaz.",
 " Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.",
 " Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.",
 " Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.",
 " Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.",
 " Aç ayı oynamaz.",
 " Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.",
 " Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.",
 " Aç doymam, tok acıkmam sanır.",
 " Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.",
 " Aç koynunda azık durmaz.",
 " Aç köpek fırın deler.",
 " Aç kurt arslana saldırır.",
 " Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında görür.",
 " Aç tokun halinden anlamaz.",
 " Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.",
 " Açık yaraya kurt düşmez.",
 " Açık ağız aç kalmaz.",
 " Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.",
 " Açılan solar, ağlayan güler.",
 " Açın imanı olmaz.",
 " Açın karnı doyar gözü doymaz.",
 " Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.",
 " Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.",
 " Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olsa da çulu.",
 " Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.",
 " Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler.",
 " Adam olana bir söz yeter.",
 " Adam sandık eşeği, altına serdik döşeği.",
 " Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.",
 " Adamak kolay, ödemek güçtür.",
 " Adamakla mal tükenmez.",
 " Adamın iyisi iş başında belli olur.",
 " Adı çıkacağına canı çıksın.",
 " Adı çıktı dokuza, inmez sekize.",
 " Ağaç kökünden yıkılır.",
 " Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.",
 " Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.",
 " Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.",
 " Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.",
 " Ağaç yaşken eğilir.",
 " Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş.",
 " Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.",
 " Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.",
 " Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.",
 " Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.",
 " Ağacı kurt, insanı dert bitirir.",
 " Ağaçlı köyü su basmaz.",
 " Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.",
 " Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.",
 " Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.",
 " Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.",
 " Ağır git ki yol alasın.",
 " Ağır kazan geç kaynar.",
 " Ağır otur, batman götür.",
 " Ağır taş batman döver.",
 " Ağır taş yerinden oynamaz.",
 " Ağız yemeyince yüz utanmaz.",
 " Ağlama ölü için, ağla deli için.",
 " Ağlamayan çocuğa meme vermezler.",
 " Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.",
 " Ağlayak da gözden mi olak?",
 " Ağlayanın malından gülene hayır gelmez.",
 " Ağrısız baş mezarda olur.",
 " Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride Zahmarıda kazanı kaynar.",
 " Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.",
 " Ağzı açık ayran delisi.",
 " Ağzına bir zeytin verir, ardına tulum tutar.",
 " Ağzından bal akıyor.",
 " Ah alan unmaz, ah yerde kalmaz.",
 " Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.",
 " Ak akçe kara gün içindir.",
 " Ak gün ağartır‚ kara gün karartır.",
 " Ak ile kara dere kenarında belli olur.",
 " Ak koyunun kara kuzusu da olur.",
 " Ak köpeğe koyun diye sarılma.",
 " Akan su yosun tutmaz.",
 " Akan su, pis tutmaz.",
 " Akçe bulsam, çıkı yok.",
 " Akıl, akıldan üstündür.",
 " Akıl para ile satılmaz.",
 " Akıl yaşta değil baştadır.",
 " Akıl yiğide sermayedir.",
 " Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.",
 " Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.",
 " Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.",
 " Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.",
 " Akılsız köpeği yol kocatır.",
 " Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.",
 " Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme.",
 " Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.",
 " Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.",
 " Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.",
 " Al elmaya taş atan çok olur.",
 " Al malın iyisini çekme kaygısını.",
 " Al yakışırken, el bakışırken.",
 " Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.",
 " Alçak tavuk kendini ferik gösterir.",
 " Alışmış kudurmuştan beterdir.",
 " Alim unutmuş, kalem unutmamış.",
 " Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirirmiş.",
 " Allah dağına göre kar verir.",
 " Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.",
 " Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?",
 " Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.",
 " Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.",
 " Alma mazlumun ahını, gökden indirir şahını.",
 " Almadan vermek Allaha mahsustur.",
 " Almak kolay ödemek zordur.",
 " Altın anahtar, her kapıyı açar.",
 " Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.",
 " Altın kılıç demir kapıyı açar.",
 " Altın yere düşmekle pul olmaz.",
 " Altının değerini sarraf bilir.",
 " Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar olmaz.",
 " Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt.",
 " Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.",
 " Ananın bastığı yavru incinmez.",
 " Ananın bastığı yerde yavru ölmez.",
 " Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.",
 " Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.",
 " Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.",
 " Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.",
 " Ar gözden, kâr yüzden anlaşılır.",
 " Ar namus hak getire.",
 " Arap eli öpmek, dudak karartmaz.",
 " Arayan belasını da devasını da bulur.",
 " Arayan bulur, inleyen ölür.",
 " Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.",
 " Arı bal yapacak çiçeği bilir.",
 " Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir.",
 " Arı satmış namusu tellala vermiş.",
 " Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.",
 " Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim.",
 " Arkalı it kurdu boğar.",
 " Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.",
 " Arpa eken darı biçmez.",
 " Arpa ekip buğday bekleme.",
 " Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır.",
 " Aslan yattığı yerden belli olur.",
 " Aslı neyse nesli odur.",
 " Aslına çekmeyen haramzadedir.",
 " Aslında olan tırnağına getirir.",
 " Aslını inkâr eden haramzâdedir.",
 " Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur.",
 " Aş kaşık ile, iş keşik ile.",
 " Aş sabahın iş sabahın.",
 " Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.",
 " Aşk olmayınca meşk olmaz.",
 " At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.",
 " At binenin kılıç kuşananındır.",
 " At ile avrat yiğidin ikbalindendir.",
 " At karnından yiğit burnundan bellidir.",
 " At olacak tay yürüyüşünden belli olur.",
 " At ölür itlere bayram olur.",
 " At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.",
 " At ver hasım ol, kız ver hısım ol.",
 " At yedi günde, it yediği günde unutur.",
 " At, sahibine göre kişner.",
 " Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.",
 " Ata et, ite ot verilmez.",
 " Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.",
 " Ateş düştüğü yeri yakar.",
 " Ateş ile barut bir arada olmaz.",
 " Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.",
 " Atı alan Üsküdarı geçti.",
 " Atılan ok geri dönmez.",
 " Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.",
 " Atın iyisi arkadan gelmez.",
 " Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.",
 " Atın ölümü arpadan olsun.",
 " Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.",
 " Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.",
 " Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.",
 " Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.",
 " Attan indi eşeğe bindi.",
 " Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.",
 " Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.",
 " Ay bozmaz, süt kokmaz.",
 " Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.",
 " Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.",
 " Ayağını yorganına göre uzat.",
 " Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.",
 " Ayranım ekşidir diyen olmaz.",
 " Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.",
 " Az menfaat çok zarara mal olur.",
 " Az sabırda, çok keramet vardır.",
 " Az tamah, çok ziyan getirir.",
 " Az veren candan, çok veren maldan verir.",
 " Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.",
 " Azan mevlasını da bulur, belasını da.",
 " Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.",
 " Azıcık aşım, kaygısız başım.",
 " Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.",
 " Azmış, kudurmuştan beterdir.",

 " Baba borç yapar çol çocuk aç yatar.",
 " Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.",
 " Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.",
 " Baba mirası yanan mum gibidir.",
 " Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.",
 " Babadan mal kalır, kemal kalmaz.",
 " Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.",
 " Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.",
 " Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.",
 " Babaya dayanma, karıya güvenme.",
 " Baca eğride olsa, dumanı doğru çıkar.",
 " Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var.",
 " Bağ dua değil, çapa dua ister.",
 " Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.",
 " Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün ola.",
 " Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.",
 " Bahar çiçeğiyle güzeldir.",
 " Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.",
 " Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.",
 " Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.",
 " Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.",
 " Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu.",
 " Bal döksen yalanır.",
 " Bal olan yerde sinek de bulunur.",
 " Bal tutan parmağını yalar.",
 " Bal yiyen baldan bıkar.",
 " Bal, bal demekle ağız tatlanmaz.",
 " Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.",
 " Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.",
 " Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.",
 " Baskın basanındır.",
 " Baskısız yongayı yel alır.",
 " Bastığın yer bayram olsun.",
 " Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.",
 " Baş nereye giderse, oyak oradadır.",
 " Başıma uymayan takke elin olsun.",
 " Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.",
 " Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.",
 " Başsız evin köpeği çok havlar.",
 " Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.",
 " Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.",
 " Bedava sirke baldan tatlıdır.",
 " Bekâr gözü ile kız alınmaz.",
 " Bekâr gözü kör gözü.",
 " Bekâra karı boşamak kolay gelir.",
 " Bekârlık maskaralıktır.",
 " Bekarın ahmağı akşam, evlinin ahmağı sabah traş olur.",
 " Bekârın parasını it yer, yakasını bit.",
 " Bekleyen derviş muradına ermiş.",
 " Beleş peynir fare kapanında bulunur.",
 " Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.",
 " Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.",
 " Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.",
 " Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.",
 " Besle kargayı oysun gözünü.",
 " Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.",
 " Beş kuruşluk fener o kadar yanar.",
 " Beş parmağın beşi de bir değil.",
 " Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.",
 " Bıçak sapını kesmez.",
 " Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.",
 " Bıldır ki hurmalar götünü tırmalar.",
 " Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.",
 " Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş.",
 " Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.",
 " Bilmediklerimi ayağımın altına koysam, başım göğe değer.",
 " Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.",
 " Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.",
 " Bin bilsen de bir bilene danış.",
 " Bin dinle, bir söyle.",
 " Bin ölçüp bir biçmeli.",
 " Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.",
 " Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.",
 " Bir adamın karısı onun yarısıdır.",
 " Bir ağaçta gül de biter, diken de.",
 " Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.",
 " Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.",
 " Bir ahırda at da bulunur eşek de.",
 " Bir ayağı çukurda.", ,
 " Bir bulutla kış gelmez.",
 " Bir bütün bir yarımdan iyidir.",
 " Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.",
 " Bir dirhem et, bin ayıp örter.",
 " Bir elin nesi var, iki elin sesi var.",
 " Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.",
 " Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.",
 " Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.",
 " Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.",
 " Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.",
 " Bir koyundan iki post olmaz.",
 " Bir musibet bin nasihatten iyidir.",
 " Bir nalına vurur, bir mıhına.",
 " Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.",
 " Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.",
 " Biri eşikte, biri beşikte.",
 " Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.",
 " Birlikten kuvet doğar.",
 " Bitli baklanın kör alıcısı olur.",
 " Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp geçelim.",
 " Boğulursan büyük suda -denizde- boğul.",
 " Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir.",
 " Borç yiğidin kamçısıdır.",
 " Boş duranı Allah da sevmez kuluda.",
 " Boş fıçı çok langırdar.",
 " Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış.",
 " Boşboğazın sigarası yanmaz.",
 " Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.",
 " Bugünün küçükleri yarının büyükleri.",
 " Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.",
 " Bugün bana ise yarın sana.",
 " Bugünkü işini yarına bırakma.",
 " Bugünkü tavuk, yârınki kazdan iyidir.",
 " Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş.",
 " Bülbülün çektiği; dili belasıdır.",
 " Büyük ekmek, büyük bezeden olur.",
 " Büyük lokma çukurda kalır.",
 " Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.",
 " Büyük zekâlar birlikte düşünürler.",

 " Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer.",
 " Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir.",
 " Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.",
 " Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin.",
 " Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur.",
 " Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar.",
 " Can boğazdan gelir.",
 " Can cümleden azizdir.",
 " Can çıkar, huy çıkmaz.",
 " Can çıkmadan ümit kesilmez.",
 " Cana gelecek mala gelsin.",
 " Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır.",
 " Canı yanan eşek atı geçer.",
 " Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez.",
 " Cins kedi ölüsünü göstermez.",
 " Cömert derler, maldan ederler, yiğit derler candan ederler.",
 " Cömert ile nekesin harcı birdir."

 ];

 function rastgele_atasozu_sec() {
 // atassozu sayısını bul
 var atasozu_sayisi = atasozu_listesi.length;

 // atasozu sayısına kadar bir rastgele sayı tut
 var rasgele_sayi_tut = Math.floor(Math.random() * atasozu_sayisi);

 

 // listeden o sayıdaki (numaradaki) atasozunu al

 // tahtada uygun yere yaz.
document.getElementById("atasozu_alani").innerHTML = atasozu_listesi[rasgele_sayi_tut];


 }
 </script>
 <div id="karatahta_alani" onclick="rastgele_atasozu_sec()">
 <div id="atasozu_alani"></div>
 </div>
</body>

</html>

       

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*