Category: İnternet Programcılığı

Modül 6: Gelişmiş Animasyonlar

MATEMATİK İŞLEMLERİ Matematik Sınıfları Math Sınıfının Sabitleri Euler Sabiti (E) LN10 LN2 LOG10E LOG2E PI SQRT1_2 SQRT2 Matematik Sınıfının Metotları ABS( ) ACOS( ) ASIN( ) ATAN( ) CEIL( ) COS( ) EXP( ) FLOOR( )...

Modül 5: ETKİLEŞİMLİ ANİMASYONLAR

ACTIONSCRIPT TEMELLERİ ActionScript Eylemler Paneli Panel Bölümleri Panel Araçları Yazım Kuralları Açıklamalar Bloklar Nokta (.) Noktalı Virgül (;) ActionScript İle İletişim Film Klipleri İle Çalışma Veri Türleri Operatörler Değişkenler Değişken Tanımlama Sabitler Trace Cümlecikleri FONKSİYONLAR Fonksiyon...

Modül 4: Web Ortamı İçin Animasyon Hazırlama

FORMLAR Formlar ve Veriler Animasyon Bileşen Ekleme Bileşenlere Parametre Girme Bileşen Çeşitleri Button CheckBox ColorPicker ComboBox Label List NumericStepper ProgressBar RadioButton ScrollPane Slider TextArea TextInput TileList UILoader UIScrollBar FLVPlayback Odaklanma Yöneticisi (Focus Maneger) ANİMASYONUN İYİLEŞTİRİLMESİ Animasyon...

Modül 3: Animasyon Temelleri

ANİMASYON TEMELLERİ Arayüz Çalışma Alanı Animasyon Belgesi Oluşturma Belge Özellikleri Paneller Zaman Çizelgesi ve Kareler Katmanlar Katmanları Düzenlemek Tercihler Yardım Animasyonu Kaydetme ve Test Etme     GRAFİKLER Araçlar Paneli Şekilleri Seçme ve Değiştirme Çizim Araçlarını...