Category: 2016-2017

Balon Klavye ile hareket ettirme.

  function hareket(islem:KeyboardEvent): void{ if(islem.keyCode==Keyboard.UP) { balon.y=balon.y-10; balon.width=balon.width-20; balon.height=balon.height-20; } else if(islem.keyCode==Keyboard.DOWN) { balon.y=balon.y+10; balon.width=balon.width+20; balon.height=balon.height+20; } else if(islem.keyCode==Keyboard.LEFT) { balon.x=balon.x-10; } else if(islem.keyCode==Keyboard.RIGHT) { balon.x=balon.x+10; } } stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,hareket);

Şifreli Site girişi

Kodlar : index.php  // form bilgilerinin istendiği sayfa. <form action=”login.php” method=”POST”> <table align=”center”> <tr> <td>Kullanici Adi</td> <td>:</td> <td><input type=”text” name=”kadi”></td> </tr> <tr> <td>Parola</td> <td>:</td> <td><input type=”password” name=”parola”></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type=”submit” value=”Giris”></td> </tr> </table>...

Açık Kaynak İşletim Sistemi Performans Ödevi 2. Dönem

Linux, Pardus işletim sisteminde Güvenlik ve Virüsler konulu ödev hazırlanıcaktır. Bu performans ödevi elde yazılacak. İçindekiler de hazırlanacak. Kapak hazırlanacaktır. Sadece Kapak bilgisayar çıktısı olabilir. 25 Nisan 2017 tarihinde teslim edilecektir. Modüldeki bilgiler dışında bilgiler bulunuz.