Category: Yapılanlar 2017

Balon Klavye ile hareket ettirme.

  function hareket(islem:KeyboardEvent): void{ if(islem.keyCode==Keyboard.UP) { balon.y=balon.y-10; balon.width=balon.width-20; balon.height=balon.height-20; } else if(islem.keyCode==Keyboard.DOWN) { balon.y=balon.y+10; balon.width=balon.width+20; balon.height=balon.height+20; } else if(islem.keyCode==Keyboard.LEFT) { balon.x=balon.x-10; } else if(islem.keyCode==Keyboard.RIGHT) { balon.x=balon.x+10; } } stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN,hareket);

Şifreli Site girişi

Kodlar : index.php  // form bilgilerinin istendiği sayfa. <form action=”login.php” method=”POST”> <table align=”center”> <tr> <td>Kullanici Adi</td> <td>:</td> <td><input type=”text” name=”kadi”></td> </tr> <tr> <td>Parola</td> <td>:</td> <td><input type=”password” name=”parola”></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type=”submit” value=”Giris”></td> </tr> </table>...

Php Arama

Ppt: Veri Tabanı Arama İşlemleri Arama.php Sayfası <?php require(“vt.php”); $sorgu = mysql_query(“SELECT * FROM liste where ad_soyad LIKE ‘Me%’”); echo “<table border=1>”; echo “<td width=50> <b>Id</b></td>”; echo”<td width=150><b>Ad Soyad</b> </td>”; echo “<td width=50><b>Yas</b></td>”; echo “<td width=50><b>Cinsiyet</b></td></b>”; while(...