Ağaca Düğüm Ekleme – Listeleme

Ağustos 16, 2018 admin_ufuk 0

Ekleme Algoritması Eğer kök boşsa, hemen köke ekle.Eğer kök boş değilse, * eklenecek değer kökten küçükse sola, büyükse sağa yerleştirilmeli.eklenecek değer kökten küçükse         […]

İkili Arama

Ağustos 1, 2018 admin_ufuk 0

Bu algoritma sıralı diziler için kullanılır. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> main() { int dizi[]={1,4,6,12,33,123}; int aranan=123, enbuyuk=6, enkucuk=-1, bakilan; while ((enbuyuk-enkucuk)>1) { bakilan = (enbuyuk+enkucuk)/2; printf(“\nenbuyuk […]

Seçmeli Sıralama

Temmuz 25, 2018 admin_ufuk 0

Algoritması Dizinin birinci elemanı alınır ve en küçük kabul edilir. Dizinin diğer elemanları ile karşılaştırılır. Daha küçüğü varsa birinci elemanla yer değiştirilir. Dizinin ikinci elemanı […]

araya ekleme sıralaması

Temmuz 25, 2018 admin_ufuk 0

#include<stdio.h> #include<conio.h> int main(){ int arr[6]={1,4,2,5,9,7}; int i, key, j; for(int i=0;i<6;i++) printf(“%d “,arr[i]); printf(“\n”); for (i = 1; i < 6; i++) { key […]

Dairesel Bağlı Listeler

Temmuz 21, 2018 admin_ufuk 0

Dairesel Bağlı Listeler Sıralı bağlı listelerde son node null değerini gösterirken, dairesel bağlı listelerde son değer baş node’yi gösterir. Dairesel bağlı listelerde sonuncu elemana gelindiği […]

Bağlı Listeler

Temmuz 18, 2018 admin_ufuk 0

Ön Hazırlık. struct yapısı. birden fazla değişkenin bir arada tutulduğu yapılardır. Bu yapının içinde fonksiyonlarda olursa class adını alır. kullanımı: struct kisi{ int numarasi; int […]

Dizi ile Kuyruk Tasarımı

Temmuz 13, 2018 admin_ufuk 0

Kuyruk, ilk giren ilk çıkar First In First Out. iletişim yazıcı kuyruğu ve arabellek öncelik kuyruğu oluşturmada bu modele başvurulur. Dizi gözlerine yığına atılan veriler […]

Yığın ve Kuyruk Yapısı

Temmuz 13, 2018 admin_ufuk 0

Yığın (Stack) ve Kuyruk (queue) yapısı. Kuyruk: İlk giren ilk çıkar. FIFO (First in First Out) Banka kuyruğu, Bilet kuyruğu. Yığın: Son giren ilk çıkar. […]