Category: Veri Yapıları ve Algoritmalar

İkili Arama

Bu algoritma sıralı diziler için kullanılır. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> main() { int dizi[]={1,4,6,12,33,123}; int aranan=123, enbuyuk=6, enkucuk=-1, bakilan; while ((enbuyuk-enkucuk)>1) { bakilan = (enbuyuk+enkucuk)/2; printf(“\nenbuyuk %d enkucuk %d “, enbuyuk, enkucuk); if (aranan== dizi[bakilan]) { printf(“\nbulundu”);...

Seçmeli Sıralama

Algoritması Dizinin birinci elemanı alınır ve en küçük kabul edilir. Dizinin diğer elemanları ile karşılaştırılır. Daha küçüğü varsa birinci elemanla yer değiştirilir. Dizinin ikinci elemanı alınır ve en küçük kabul edilir. Dizinin ikinci elemandan sonraki elemanları...

araya ekleme sıralaması

#include<stdio.h> #include<conio.h> int main(){ int arr[6]={1,4,2,5,9,7}; int i, key, j; for(int i=0;i<6;i++) printf(“%d “,arr[i]); printf(“\n”); for (i = 1; i < 6; i++) { key = arr[i]; j = i-1; /* Move elements of arr[0..i-1], that...

Dairesel Bağlı Listeler

Dairesel Bağlı Listeler Sıralı bağlı listelerde son node null değerini gösterirken, dairesel bağlı listelerde son değer baş node’yi gösterir. Dairesel bağlı listelerde sonuncu elemana gelindiği sonuncu elemanın baş elemanı göstermesinden anlaşılır. İlk nodeyi gösteren işaretçiye root...