English

Modallarda bir modal yanındaki fiille işe yarar.
deal with: çözmek zorunda.
would be: unreal present yada will pastı
a number of other condition : birçok öteki durumda. (bir çözümlenir.)
could: iki tane present ve ihtimal bildirir. diğeri past ve yetenek bildirir. canin pastıdır.

at the age of ten: 10 yaşında .
as a child: bir çocuk olarak.
use to do: eskiden yapardı demek. (eskiden yapardı şimdi yapmaz.)
be able to : yapabil

ought not to: yapmamalısın.
break promise: sözünden caymak.

contribute to: katkıda olmak sebep olmak.

Perfect Modal
hepsi pasttır.
bir modalı bulup bir have bir v3 eklenince oluyor.
anlamları aynı olmayabilir. Yani mesela, shold başka shold have done başka birşeydir.

azarlama
should have done : yapması gerekirdi (neden yapmadı) 
shouldn’t have done :
yapmaması gerekirdi (neden yaptı) 

azarlama
ought to have done: yapması gerekirdi (neden yapmadı) 
oughtn’t to have done :
yapmaması gerekirdi (neden yaptı)

güçlü ihtimal
must have done:
yapmış olmalı
mustn’t have done :
yapmamış olmalı

ihtimal
may have done: yapmış olabilir
may not have done :
yapmamış olabilir

ihtimal
might have done: yapmış olabilir
might not have done :
yapmamış olabilir

ihtimal
can’t have done: yapmış olamaz

yetenek
could have done: istese yapabilirdi (ama yapmadı)
couldn’t have done :
istesede yapamazdı (yapmadı)

unreal past – if type 3
would have done: yapardı
wouldn’t have done :
yapmazdı

Passive Voice

Be +V3 demektir.
The workers painted the house. 
Aktif cümlenin nesnesini özne yapalım.
The House, (simple past olduğundan simple pastta kullanılan
was/ were lazım.) was kondu.
1. bölüm be’yi bulmaktı.
painted :
The house was painted(v3) by the workers. işte pasive budur.

may do : pasiive olurken may do mayden sonra fiiller yalın gelir.
may be done(dov3 olunca oldu)

may have done : pasive hali için:
may have been done have den sonra be been oldu.

to do
to be done:

doing : pasife hali için
being done : pasife oldu.
bütün continious lara being eklenir. yoksa continious olduğunu anlatamazsın.

in time : zamanında.

THERE : orada anlamına gelmektedir.
There ara: vardır.
there were: vardı.
There will be: olacak.

There is currently no cure autism.
V +O demektir.

ödev: perfect model: homework.
passive voice : homevork:

there : homework: